Hvordan bli lærebedrift for elektrofirma

Hvordan bli lærebedrift for elektrofirma

Vil det være profitabelt å bli en lærebedrift for elektrofirma? I denne korte artikkelen forklarer vi litt om hvor mye man bør betale lærlingene, hvilken ordning man har for tilskudd, samt hva som må til for at man skal kunne ta inn lærlinger… samt fem gode argumenter for hvorfor man bør ta dem inn!

Hvorfor er det lurt å bli en lærebedrift?

 • Å ta inn praktikanter er en av hovedmåtene man ansetter dyktige arbeidsfolk på – tiden har vist at de fleste praktikanter ansettes i virksomheter når de er ferdige med opplæringsperioden sin.
 • Når man tar inn lærlinger, bygger virksomheten videre på egen kunnskap og gir flere folk lyst til å jobbe der.
 • Som lærebedrift tar man del i omgivelsene sine, og gjør det tydelig at de er med på å yte ansvar for de rundt seg.
 • Man kommer også godt ut når det kommer til penger; man blir gitt et tilskudd gjennom lærlingperioden, for å hjelpe til med å dekke omkostningene som trengs for læretiden.
 • Som lærebedrift har du tilgang på mer enn tjue tusen unge voksne i mer enn to hundre ulike fagtitler.

Du kan også lese mer utvidet om hvordan bli en lærebedrift og hvordan du kan finne lærlinger på en ny og effektiv måte.

Hva stopper mange virksomheter for å ta inn lærlinger?

Selv om antall virksomheter som tar inn lærlinger har gått oppover i en periode, er det en god del virksomheter som ikke har noen lærlinger hos seg, selv om de er godkjente til å ha det. Hvordan kan dette ha seg?

Noen av hovedgrunnene er:

 • Det virker for vanskelig og tidkrevende å ta inn lærlinger
 • Man sliter med å skaffe dyktige søkere hvis de ikke har god kontakt med de lokale  utdanningsinstitusjonene
 • Opplæringskontorene beholder en god del av den økonomiske støtten bedriften får for å ta inn lærling

Kostnader: Hvilken lønn er man pliktig å gi?

På det brede plan er det yrkesfaget som vil si hvor mye lønnen til en lærling skal være, hvor mye virksomheten har kapasitet til å gi, samt hvor mye lærlingen selv forespør.

Praktikanten bør ha halvparten av den lønnen som fagarbeidere får gjennom opplæringsperioden. Ofte begynner lønnen på tre tideler og slutter med åtte tideler av fagarbeiderlønn. Visse virksomheter kan velge å gjøre det annerledes, men prinsippet om å starte lavt og slutte høyt er logisk, siden lærlingen i begynnelsen kommer til å trenge mye hjelp, mens de etter hvert skal være i stand til å gjøre jobben helt selv.

Hvis praktikanten går inn i et yrkesområde hvor man har tydelig tariff på lønn, er virksomheten pliktet til å gi minstelønn eller høyere, basert på tariffen. Det finnes ikke noe overordnet minstenivå for lønn i Norge. Derimot finnes det det i ulike fagområder.

Hvis det ikke er noen tariff for lønnen i det gjeldende fagområdet, er virksomheten fri til å sette lønnen. I slike tilfeller benytter man som regel en prosentdel av en fagarbeider sin lønn, som nevnt ovenfor.

Grunnregler for økonomisk støtte

Når man tar inn lærling, har man som sagt en del ekstrakostnader som utløper, for eksempel den arbeidstiden som fagarbeidere må bruke for å lære opp de som er nye. Da er det fint å vite at den månedlige støtten ligger på ca. 6500-7000 kroner, og gis ut på etterskudd hvert halvår.

Hvis man tar inn praktikanter som er over 21 år, eller som har spesielle behov, vil andre grunnregler gjelde. Her vil man ofte få litt ekstra støtte, enkelt sagt.

Hvilke krav stilles til en virksomhet som tar inn lærlinger?

Hovedsakelig er det viktigst at virksomheten er et godt sted hvor praktikantene kan lære fagområdet sitt godt, og hvor de gjennomfører oppgaver som er i samsvar med det man vil at de skal lære.

Man kan bli godkjent som lærebedrift på to ulike måter:

 • Godkjent for seg selv
 • Godkjent som medlemsvirksomhet

Hvis virksomheten velger å stå for seg selv, er den nødt til å møte de rammene som er satt av personen som har blitt stadfestet som dyktig nok til å være leder for faget. Denne personen skal sitte på fagbrev eller mer enn seks år med arbeid i det gjeldende faget, og vil basert på sin kompetanse sette visse standarder som virksomheten må møte.

Om virksomheten ikke får til å møte ferdighetsmålene som fagleder har satt, vil virksomheten fortsatt være i stand til å oppnå dem hvis de velger å være medlemsvirksomhet, i stedet for å stå alene.

Altså kan virksomheten bli godkjent som lærebedrift for seg selv, eller de kan bli godkjent som medlemsvirksomhet. I begge tilfeller er det nødt til å bli godkjent av den gjeldende kommunen de er stadfestet i.

Men hvem er det som har ansvar for praktikanten sin læretid?

Hvis man er medlemsvirksomhet, er det et offentlig kontor for opplæring som plikter å gi praktikanten en god opplæring.

 • Avtalen skrives med det offentlige kontoret
 • Medlemsvirksomheten er selv pliktig til å gi lærlingen nok arbeid
 • Læreperioden kan enten foregå i virksomheten, eller i et av det offentlige kontoret sine andre medlemsvirksomheter
 • Det offentlige kontoret skal stå for den faglige opplæringen, og bidrar med en fagleder

Hvis man er en lærebedrift som står for seg selv, er det de selv som er pliktig til å operere i henhold til den godkjente metoden for opplæring.

Hold deg oppdatert

Flere artikler

The Jetstreamapp

Here at Jetstreamapp we plan on being the leading online app of the internet. We want to have a wide range of topics that interest